2020-жылы глобалдык премиум коляскалар жана коляскалар рыногу-COVID-19 таасири, келечек өсүшүн талдоо жана чакырыктар

"2020 Global High-end коляскалар жана коляскалар рыногун изилдөө отчетунда" негизги оюнчулардын, өлкөлөрдүн, продукт түрлөрүнүн жана акыркы тармактардын негизинде ири региондордун тармактык абалы жана келечеги кеңири талданат. Бул изилдөө отчетунда рыноктун мүмкүнчүлүктөрү, импорттун жана экспорттун деталдары, базардын динамикасы, ири өндүрүүчүлөр, өсүү темпи жана негизги региондор сыяктуу базар сегменттеринин жалпы талдоосу келтирилген. Дүйнөлүк премиум коляскалар жана коляскалар рыногун изилдөө отчетунда өндүрүүчүгө, аймакка, түрүнө жана колдонулушуна ылайык берилген маалыматтар камтылган.

Билдирүүгө ылайык, Premium Pram жана Baby Stroller рыногу болжолдонгон мезгилде (2019-2027) аралыгында хх% жылдык өсүү темпинде өсөт жана 2027-жылдын аягына чейин XX АКШ долларынан ашат. Коляска рынок компаниянын профилдерин, негизги өнүгүү тенденцияларын, атаандаштык ландшафтынын деталдарын жана негизги региондук өнүгүү статусун камтыйт.

Ковид-19 пандемиясы дүйнөнүн өнүккөн жана өнүгүп келе жаткан экономикаларынын көпчүлүгүнө терс таасирин тийгизди. Отчетто киреше таасирин иликтөө, кадимки чынжырдагы үзгүлтүктөр жана жаңы ачылган эшиктер, ишкерлердин сценарийлерин ар тараптуу текшерүү, жаңы ачылган эшиктерди картага түшүрүү жана башкалар камтылган. Ушул COVID-19 пандемиясын чечүү үчүн ар кандай чечимдер жана калыбына келтирүү жолдору сунушталды.

Global Premium Коляскасы жана Коляскасы Базар Сегментинин Түрү: Жалгыз Коляска, Бир нече Коляска

Дүйнөлүк жогорку коляска жана бала коляскалар рыногун сегментациялоо боюнча арыз: 9 айдан 9 айга чейин, 24 айдан 24 айга чейин


Билдирүү убактысы: 28-2020-октябрь